Parkeren

Wensen opdrachtgever:

Het betreft een (te) smalle straat met als gevolg vaak schade aan de geparkeerde auto’s. De wens van de opdrachtgever is dan ook de  ondiepe voortuin zodanig in te richten dat de auto’s er een plaats krijgen maar dat er vanuit de woonkamer nog wel zicht blijft op groen.

Ontwerp

Om aan de wens te kunnen voldoen om de 2 auto’s in de voortuin te kunnen parkeren maar dan wel zodanig dat er vanuit de woonkamer voldoende zicht bleef op groen was het noodzakelijk de parkeervakken zoveel mogelijk voor de ‘blinde’ delen van de woninggevel te situeren. Echter betreft dat ook het meest ondiepe deel van de tuin. Onder een hoek van 55 graden t.o.v. de woning zijn de vakken lang genoeg.

Afscheiding

In samenspraak met de buren is gekozen voor een afscheiding met een combinatie van een hout-betonschutting met schanskorven en bloembakken gevuld met Doornik breuksteen.

Groen

Voor het woonkamerraam zijn aan weerszijden van het pad naar de poort 2 borders aangebracht met voornamelijk groenblijvend en onderhoudsarm groen.