Advies

Natuurlijk kunt u bij Kramer & Molenveld niet alleen terecht voor ontwerpen en aanleggen van een geheel nieuwe tuin. Nieuwe bewoners hebben vaak andere wensen zonder dat daarbij de hele tuin veranderd hoeft te worden. Enkele wijzigingen of een (gedeeltelijke) renovatie bieden dan vaak al uitkomst. Daarnaast zijn er veel mensen die de tuin zelf aanleggen of de (gedeeltelijke) renovatie en het onderhoud zelf uitvoeren. Soms kunnen er zich problemen voordoen waar men geen raad mee weet zoals ziektebeelden, bemestingsproblemen, snoeiwijzen enzovoort. Neem ook dan gerust contact met ons op.

Ziektes en plagen

Door de talloze verschillende ziektebeelden is vaak maar moeilijk vast te stellen om welke ziekte of plaag het in ieder specifiek geval gaat.

Door de kennis en ervaring van de vakbekwaam hovenier is een juiste diagnose vaak snel gesteld. Daarnaast beschikt deze over informatie waarmee niet alleen het probleem kan worden vastgesteld maar ook de passende oplossing.

Bodem en bemesting

Planten kunnen van alles mankeren. Vaak gaat het om aantastingen door insecten, schimmels, virussen en bacteriën, maar er is nog een groep afwijkingen die ieder vakkundig hovenier onmiddelijk zal herkennen: gebreksverschijnselen. Dan kunnen de planten bepaalde stoffen niet opnemen. Dat kan komen doordat een plant in verkeerde grond staat, een verkeerde Ph-waarde, maar ook doordat een bepaalde stof uit de grond of uit de lucht is opgebruikt. Het is dan vaak vakwerk om te bepalen wat er precies aan de hand is, maar de planten geven het in andere gevallen heel duidelijk aan. Soms door kenmerkende veranderingen van het blad, maar ook door afwijkingen in de groei. Veelal kunnen op eenvoudige wijze al veel van bovenstaande problemen worden opgelost. Door het laten vaststellen van de Ph-waarde, door het opstellen van een bemestingsadvies of door het vastellen van het soort ziekte of plaag. Maakt U ook daarvoor dus gerust een afspraak.