Oude Calixtus Groenlo

Renovatie buitenterrein Oude Calixtus

In opdracht van de Stichting Oude Calixtus en de gemeente Oost Gelre heeft Kramer & Molenveld haar medewerking verleend aan de herinrichting van de buitenterrein van de Oude Calixtus in Groenlo. Ten behoeve van het opstellen van het plan van aanpak in 2010 door Vereniging De Terebinth, Bureau Funeraire Adviezen en Landschapsbeheer Gelderland voor de consolidatie van het Kerkhof bij de Oude Calixtus in Groenlo is er onderzoek gedaan naar de historische inrichting van het kerkhof. Uit de beschikbare oude foto’s (1923) en oud kaartmateriaal, blijkt dat het karakter van het terrein door de jaren heen sterk vereenvoudigd is. Bomen en een brede haag van beuk gaven het geheel een besloten karakter. Een deel van de haag was nog aanwezig maar direct achter het koor langs was de haag verdwenen, net als de beplanting op het kerkhof zelf. Ook waren de meeste bomen rond het kerkhof verdwenen, terwijl die wel degelijk het beeld mee bepaalden.

 

Groenplan

Voor het nieuwe groenplan waren dan ook de volgende uitgangspunten van toepassing:

  • 1. Herstellen van het historische besloten karakter van een kerkhof (hof =ommuurde tuin) en het meer betrekken het omliggende terrein bij de kerk.
  • 2. Het kerkhof en de omgeving meer toegankelijker maken voor publiek en toeristen van Groenlo Vestingstad en het educatief project, maar ook gedeeltelijk afsluitbaar houden.
  • 3. Het gebruik van de groenstrook aan de noordzijde van de kerk als buitenruimte/terrasfunctie voor evenementen als bruiloften e.d.

Hagen

Om het besloten karakter van het kerkhof weer meer tot zijn recht te laten komen, is de contour van de haag dicht rondom het koor van de kerk getrokken zodat er een ‘groot’ kerkhof ontstaat.

De bestaande beukenhaag is geheel vervangen en uitgebreid met het deel langs het koor (afstand tot de muur drie meter). Zie plattegrond. De nieuwe haag zal minder hoog worden, waarmee publiek meer zicht op het kerkhof en omgeving zal hebben.

Bomen

De bestaande smal opgaande eiken zijn in overleg met de gemeente gekapt en er zijn twee nieuwe lindes aan de zuidoostkant en twee lindes aan de noordkant teruggeplant. Deze forse bomen zijn afkomstig van de Bempte Groenlo alwaar ze niet langer te handhaven waren. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat het beeld door de eiken sterk is aangetast. Dat heeft ondermeer te maken met de groeiwijze van de bomen. Lindebomen hebben een vollere en bredere kruin die het kerkhof een betere ‘omhulling’ geven. In de oostelijke hoek is een rode treurbeuk geplant.

De bomen aan de westkant (de hoofdingang) zijn gehandhaafd.

Straatwerk

Aan de noordzijde van de buitenruimte is een terras gecreeerd en hier is de grote beuk gehandhaafd.

Aan de noord- en zuidzijde van de kerk is een pad aangelegd, welke met elkaar verbonden zijn d.m.v. een pad rondom het koor. Tevens is er een pad aan de zijde van de Wheme toegevoegd om de ontsluiting voor publiek compleet te maken. De voorkeur gaat er naar uit om zo mogelijk verdwenenen hekwerk weer terug te plaatsen, e.e.a. conform plattegrond.

Gras

Het grasveld op het kerkhof wordt gezien als een karakteristiek (beeld)element. Uit de foto’s van 1923 blijkt dat de diversiteit van soorten in het gras vele malen hoger is dan dat nu het geval is. Via een verschralingbeheer van maaien en afvoeren, zal er een kruidenrijke, grassige vegetatie tot ontwikkeling komen. Dat betekent ondermeer dat de maaifrequentie drastisch lager wordt.