Herinrichting binnentuin

Na het slopen van de voormalige bibliotheek en realiseren van een viertal appartementen met fraaie gerenoveerde voorgevels wordt ook de binnentuin van appartementencomplex Het Heydenrijck opnieuw ingericht.

Om van beide delen van het binnenterrein zoveel mogelijk een eenheid te maken is het materiaalgebruik op het kelderdek alsook in de bestaande binnentuin zoveel mogelijk gelijk gehouden.
Gebruiksgemak en onderhoudsvriendelijkheid dienen als basis voor het ontwerp.

Verharding en halfverharding

Om de kosten te beperken is het bestaande straatwerk zoveel mogelijk gehandhaafd.
Om het doorlopende pad van de Mattelierstraat naar de Lievelderstraat te accentueren is wordt aan weerszijden een rand van 30 cm. aangebracht m.b.v. een anders gekleurde tegel. De terrassen bij de appartementen zijn voorzien van grotere tegels van 50×50 cm. in de kleur antraciet om hiermee duidelijk onderscheid te maken tussen privé en publiek.

Op het kelderdek en in de bestaande binnentuin de zijn de paden gemaakt van halfverharding, ‘Limburgs grind’ in twee formaten. Fijn in de wandelpaden (makkelijker te belopen) en wat grover rondom (om inspoelen in de HWA te voorkomen). In de bestaande binnentuin is het grind op een zandbed aangebracht zodat bij hevige regenval hier het water eenvoudig de grond in kan trekken. (E.e.a. maakt extra putten e.d. overbodig.)

Borders

Om beplanting te kunnen toepassen op de dakbedekking van het kelderdek borderranden gecreëerd van cortenstaal. De grotere borders met een hoogte van ca. 30 cm. en de kleine ronde borders met een hoogte van ca. 50 cm. om hier wat grotere heesters in te kunnen plaatsen voor wat meer hoogte. Op de bodem van de borders wordt een Optigroen drainage-bufferlaag FKD 40
aangebracht zodat regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en later weer afgegeven kan worden aan het substraat erboven. Deze laag is ca. 4 cm. dik zodat overtollig regenwater eenvoudig weg kan lopen. De Optigroen filterlaag tussen beide lagen voorkomt inspoelen van het substraat in de bufferlaag.

Beplanting

In de grotere borders op het kelderdek zal een combinatie van prairiebeplanting met siergrassen worden toegepast in een substraat dat met lava wordt afgedekt (i.v.m. gewichts- en onderhoudsbeperking).
In de kleinere maar hogere borders kunnen wat grotere heesters met een bodembedekker worden geplant. Bij voorkeur wordt groenblijvende beplanting toegepast voor een fraai aanzicht in de winter. Voor dit aanzicht in de winter is daarom ook gekozen voor het gebruik van taxushaagjes (100-120 cm.) omdat deze niet alleen sterk zijn maar ook wintergroen. Tevens zal hierdoor het onderhoud van bijvoorbeeld het blad ruimen tot een minimum beperkt blijven.
De aanwezige gemetselde bloembakken zijn gehandhaafd en worden opnieuw beplant. In de bestaande binnentuin wordt een wat grotere boom geplant.

Gevels voormalige bibliotheek

In het voorstel zijn een aantal gevels van de huidige opbouw op het kelderdek gehandhaafd. De gevels aan de zijde van de Lievelderstraat en de zijde van de nieuwe bergingen kunnen tot een hoogte van ca. 180 cm. blijven staan en afgedekt worden met dekstenen. Deze muren worden aan de binnenzijde geëgaliseerd en bijvoorbeeld in een witte of lichtgrijze tint geschilderd. Hierop kunnen dan geveltekst(en) of gevelkunst van bijvoorbeeld cortenstaal aangebracht kunnen worden.
Ook de lage gevel langs het doorlooppad wordt gehandhaafd. Door ook deze af te dekken wordt hier een zitgelegenheid door gecreëerd.