Herinrichting binnentuin

Na het slopen van de voormalige bibliotheek en het realiseren van een viertal appartementen met fraaie gerenoveerde voorgevels is ook de binnentuin van appartementencomplex Het Heydenrijck opnieuw ingericht.

Om van beide delen van het binnenterrein zoveel mogelijk een eenheid te maken is het materiaalgebruik op het kelderdek en in de bestaande binnentuin zoveel mogelijk gelijk gehouden.
Gebruiksgemak en onderhoudsvriendelijkheid stonden aan de basis voor het ontwerp.

Verharding en halfverharding

Om de kosten te beperken is het bestaande straatwerk zoveel mogelijk gehandhaafd.  Het doorlopende pad van de Mattelierstraat naar de Lievelderstraat is geaccentueerd door aan weerszijden een rand van 30 cm. aan te brengen m.b.v. een anders gekleurde tegel. De terrassen bij de appartementen zijn voorzien van grotere tegels van 50×50 cm. in de kleur antraciet om hiermee duidelijk onderscheid te maken tussen privé en publiek.

Op het kelderdek en in de bestaande binnentuin de zijn de paden gemaakt van een halfverharding, ‘Limburgs grind’ in twee formaten. Fijn in de wandelpaden (makkelijker te belopen) en wat grover rondom (om inspoelen in de HWA te voorkomen). In de bestaande binnentuin is het grind op een zandbed aangebracht zodat bij hevige regenval hier het water eenvoudig de grond in kan trekken. (E.e.a. maakt extra afvoer van hemelwater via het riool overbodig.)

Borders

Om beplanting te kunnen toepassen op de dakbedekking van het kelderdek zijn borderranden gecreëerd van cortenstaal. De grotere borders met een hoogte van ca. 30 cm. en de kleine ronde borders met een hoogte van ca. 50 cm. om hier wat grotere heesters in te kunnen plaatsen voor wat meer hoogte in de tuin. Op de bodem van de borders is een Optigroen drainage-bufferlaag FKD 40 aangebracht zodat regenwater wordt opgevangen/opgeslagen en later weer afgegeven kan worden aan het substraat erboven. Tevens zorgt deze laag ervoor dat overtollig regenwater eenvoudig weg kan lopen. Het filtervlies tussen de verschillende lagen voorkomt inspoelen van het substraat in de bufferlaag.

Beplanting

In de grotere borders op het kelderdek zal een prairiebeplanting worden toegepast. Een combinatie van bloeiende planten en siergrassen in een substraat dat met lava wordt afgedekt (i.v.m. gewichts- en onderhoudsbeperking).
In de kleinere maar hogere borders zijn wat grotere heesters met een bodembedekker geplant. Hierbij is de voorkeur gegeven aan groenblijvende beplanting dat zorgt voor een fraai aanzicht in de winter. Om dezelfde reden is daarom ook gekozen voor het gebruik van taxushaagjes (100-120 cm.) omdat deze niet alleen sterk zijn maar ook wintergroen. Tevens zal hierdoor het onderhoud van bijvoorbeeld het blad ruimen tot een minimum beperkt blijven.
De aanwezige gemetselde bloembakken zijn gehandhaafd en opnieuw beplant en in de bestaande binnentuin is een nieuwe boom geplant ter vervanging van de veel te groot geworden plataan die is verwijderd.

Gevels voormalige bibliotheek

Een aantal gevels van de voormalige bibliotheek zijn gehandhaafd. Zo is de lage gevel langs het doorlooppad aangepast en afgedekt om hier een zitgelegenheid te creëren. De gevels aan de zijde van de Lievelderstraat en de zijde van de nieuwe bergingen zijn tot een hoogte van ca. 180 cm. blijven staan en afgedekt met dekstenen. Deze muren worden aan de binnenzijde geëgaliseerd en bijvoorbeeld in een witte of lichtgrijze tint geschilderd. Hierop kunnen dan geveltekst(en) of gevelkunst van bijvoorbeeld cortenstaal aangebracht worden. Dit laatste zal een bijdrage zijn van de bewoners die tevens de pilaren van de loopbrug zullen schilderen.