Aanpassing vissteiger Lichtenvoorde

Op de grens tussen een woonwijk en een industriepark ligt een retentievijver, in de volksmond ook wel bekend als het ‘Bleuminksgat’.

In het verleden is hier een hardhouten vlonder aangebracht om mensen de mogelijkheid te bieden hier te vissen/recreëren. De vlonder is door de weersinvloeden inmiddels dusdanig vervallen dat deze vervangen diende te worden. Op verzoek van de gemeente Oost Gelre heeft Kramer & Molenveld hier een alternatief plan voor opgesteld.

 

In dit nieuwe plan is, met het oog op duurzaamheid, het vlonder-idee komen te vervallen en is een verlaagde plek gecreëerd door het aanbrengen van een damwand en een hellingbaan voor rolstoelers. Het geheel wordt voorzien van een laag ‘Achterhoeks Padvast’, een halfverharding die ook wordt toegepast op fiets- en wandelpaden. Met nieuwe palen wordt het nog redelijk intacte hekwerk teruggeplaatst.