Schanskorfafscheiding

Een fraaie duurzame afscheiding met een natuurlijke uitstraling is een schanskorfafscheiding. Maar in verband met het gewicht van het gebruikte natuursteen is een juiste opbouw erg belangrijk.

Stellen

De palen en de dubbelstaafsmatten worden gemonteerd en het geheel wordt gesteld.

Betonfundering

De palen van de schanskorfafscheiding worden verankerd in een betonfundering. In dit geval wordt het een doorlopende fundering die ook de natuursteenvulling ondersteunt.

Vullen

Als de fundering is uitgehard worden de schanskorven gevuld met natuursteen. Tijdens het vullen worden daarbij de afstandhouders aangebracht die voorkomen dat de twee dubbelstaafsmatten uit elkaar gedrukt kunnen worden.

Eindresultaat

Als de schanskorven zijn gevuld ontstaat een fraaie, duurzame en natuurlijke afscheiding.