Landschappelijke inpassing

Het vervangen van de opstallen van een oude boerderij in het buitengebied door een nieuwe woning met bijgebouwen zonder daarbij afbreuk te doen aan natuur, landschap en omgeving. Een mooie bijdrage kunnen leveren door het ontwerpen en uitvoeren van het groenplan ten behoeve van deze zgn. landschappelijke inpassing.

Voor het gehele plan met ontwerp kijk bij Projecten