Buitenruimte Oude Calixtus wordt opgeknapt.

De Stichting Oude Calixtus is al een aantal jaren bezig om directe omgeving (kerkhof) rondom de Oude Calixtus op te knappen.

Zoals een ieder heeft kunnen zien, is fase 1 afgerond: Het voorplein is opnieuw ingericht, gelijktijdig met de markt en onlangs heeft men de verlichting in gebruik kunnen nemen, waarmee het oudste gebouw van Groenlo mooi wordt aangelicht.

De volgende fase, fase 2, betreft het uitvoeren van het Groen- en terreinplan van het kerkhof en de overige buitenruimte dat bij de Oude Calixtus hoort.

Bij de herinrichting van de Barakkenplaats en Wheme is onvoldoende ruimte om een goed beloopbaar trottoir aan te leggen. Op verzoek van de gemeente Oost-Gelre verleende de Stichting Oude Gelderse Kerken medewerking om hiervoor de benodigde ruimte af te staan om dit alsnog mogelijk te maken, waarbij de bestaande beukenhaag verplaatst zal worden, alsmede enkele grafstenen. De gemeente Oost-Gelre is hier onlangs mee gestart.

Aansluitend aan de werkzaamheden door de gemeente, direct na oud en nieuw, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal het kerkhof samen met Stad Groenlo verder opgeknapt worden.

Uit te voeren werkzaamheden:
• De bestaande beukenhaag zal grotendeels worden vervangen en worden uitgebreid met het deel langs het koor (afstand tot de muur drie meter). Zie plattegrond. De nieuwe haag zal minder hoog zijn, waarmee publiek meer zicht op het kerkhof en omgeving zal hebben.
• De bestaande bomen langs het wandelpad Wheme zijn door de gemeente gekapt en er zullen twee nieuwe bomen (lindes) aan de zuidoostkant en twee bomen (indien dit met de graven mogelijk is) aan de noordkant worden teruggeplant. Lindebomen hebben een vollere en bredere kruin die het kerkhof een betere ‘omhulling’ geven.
• In de oostelijke hoek zal een rode treurbeuk, zoals ook op het halve maaneiland, worden geplant.
• Aan de noord- en zuidzijde van de kerk zal een pad worden aangelegd, welke met elkaar verbonden wordt d.m.v. een pad rondom het koor. Tevens wordt er een pad aan de zijde van de Wheme toegevoegd om de ontsluiting voor publiek compleet te maken.
• Het creëren aan de noordzijde van een buitenruimte
• Bomen aan de noordoostzijde blijven gehandhaafd.
• Bomen aan de westkant (de hoofdingang) blijven gehandhaafd.
Zie ook de tekening.
Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door de Grolse bedrijven Rouwmaat en Hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld.